Webpad Sinterklaas
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Elk jaar komt Sint Nicolaas samen met zijn pieten met de stoomboot uit Spanje aan.

We kennen er zelfs een mooi lied over. 

“Zie ginds komt de stoomboot …”

 

Maar Nicolaas werd helemaal niet in Spanje geboren. 

Hij is er waarschijnlijk in zijn hele leven nooit geweest.

Rond het jaar 280 werd Nicolaas in het kleine havenstadje Patara geboren.

 

 • In welk land ligt Patara nu eigenlijk?
 • Rond het jaar 300 werd Nicolaas tot bisschop gekozen.
 • Van welke plaats?
 • Waarom stond Nicolaas toen al als weldoener bekend?
 • Wanneer is Nicolaas gestorven?

 

antwoordlink:

 

Lees verder

Ongeveer 200 jaar na zijn dood wordt Nicolaas heilig verklaard.

 

 • In welk jaar is dat dan ongeveer? 
  Zet een kruisje in het goede hokje op je antwoordblad.

 

In de kerk of op afbeeldingen op schilderijen of in boeken zie je ook wel eens beelden van heiligen. 

Ze hebben dan zo’n stralenkrans om hun hoofd.

 

 • Hoe heet zo’n stralenkrans met een ‘deftig’ woord?

 

Veel mensen dachten (en denken) dat heiligen je kunnen beschermen.

Sint Nicolaas was van voor veel mensen een beschermheilige.

 

 • In de tekst worden er 3 genoemd. Welke?

 

 • Waarom zouden veel havensteden een Nicolaaskerk hebben en Sint Nicolaas als hun beschermheilige hebben gekozen?

 

 • Waarom waren de mensen in Myra blij dat Sint Nicolaas bisschop was geweest van hun stad en daar ook begraven lag?

 

antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

Zo'n 200 jaar na zijn dood kwamen de wonderverhalen pas echt goed op gang. 

Zo zou hij zeelieden in nood hebben gered, dode kinderen tot leven gewekt en jonge vrouwen aan een huwelijkspartner hebben geholpen.

 

 • Vertel het verhaal van de drie jongens, of van de arme edelman met de drie huwbare dochters. 
  Schrijf het op je werkblad.

 

In 1087 werd het grootste deel van zijn stoffelijke resten meegenomen door Italiaanse zeelieden.

 

 • Waar naartoe?

 

Deze plaats (in Italië) was lange tijd in Spaanse handen.

Wie weet, heeft men vroeger Italië met Spanje verward. 

Uit Spanje kwamen vroeger veel luxe artikelen en lekkere dingen vandaan (en nu dus nog in december).

 

antwoordlinks:

 

Lees verder

Sinterklaas zoals wij hem kennen, is eigenlijk een samensmelting van een Germaanse God en een Christelijke bisschop.

 

 • Hoe heet de Germaanse God die bedoeld wordt?
 • Wat is een andere naam voor hem?
 • Wat is de naam van zijn paard?
 • Wat is de naam van zijn knecht?
 • Wat deed deze knecht op het dak van de woningen?

 

antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)

DIT WEBPAD IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR LEERLINGEN UIT GROEP 6-7-8

(Advertentie voor leraar of ouder)

Waar Zwarte Piet vandaan komt is niet helemaal zeker. 

Hij was er ineens, halverwege de 19e eeuw. 

Maar er zijn verschillende ideeën over.

 

Kun jij de woorden op je werkblad weer op hun juiste plek in het verhaal zetten?

 

antwoordlink:

 

Lees verder

Zo rond Sinterklaas liggen er in de winkels allemaal zakjes met chocolade namaakgeld.

Dit heeft alles te maken met het verhaal van de arme koopman en zijn drie dochters.

Om te voorkomen dat zij niet konden trouwen omdat ze geen bruidsschat hadden, gooide Nicolaas tot drie keer toe ’s nachts ongezien een beurs (zakje) met gouden munten naar binnen. 

Ongezien, want hij wilde onbekend blijven. 

Hij was erg bescheiden.

 

Soms zie je op oude prenten Sinterklaas afgebeeld met drie gouden ballen.

 

 • Wat zijn die ballen eigenlijk?

 

Wij zeggen vaak: Sinterklaas,  Goed Heiligman.

 

 • Maar waar is die naam  een verbastering van?

 

Soms kreeg je als jonge man of vrouw wel eens een “vrijer” of “vrijster”  (ook wel Claeskoek of Hylikkoek genoemd) van speculaas als geschenk.

 

 • Wat betekende het, als je zo’n speculaaspop kreeg?
 • Waar komt de naam “ vrijen ” eigenlijk vandaan?

 

antwoordlink:

 

Lees verder

Rond het midden van de 19e eeuw verscheen het eerste echte Sinterklaasboek voor kinderen. 

Het boek was zo populair, dat het verschillende malen opnieuw werd uitgegeven.

De tekst en de prenten werden soms veranderd en aangepast aan de tijd. 

 

 • In welk jaar werd het voor het eerst uitgegeven?
 • Hoe heette het boek?
 • Wie had het geschreven?

 

antwoordlink:

 

Lees verder

Op je werkblad staan 9 plaatjes en 9 zinnetjes.
Alleen staan de plaatjes hopeloos door de war.
Kun jij ze allemaal op hun goede plaats neerzetten?

 

Lees verder

Het Sinterklaasfeest wordt dus al heel lang op verschillende manieren gevierd. 

Er is in de loop der tijden al heel veel veranderd.
Kun jij de tekstblokjes op je werkblad op de goede plaats schuiven?

 

antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het allerbelangrijkste van een goed Sinterklaasverhaal is toch wel de grote dag 5 december, 

Want wat kan er allemaal niet mis gaan?
Het zijn de Pieten of iemand anders die de problemen veroorzaken. 
Sinterklaas doet  natuurlijk nooit wat fout! 

Op deze site staan wat ideeën voor een leuk probleem in een Sinterklaas verhaal. 
Je moet zelf een goede afloop verzinnen.

 

Doe-link:

  

Lees verder

Je bent intussen natuurlijk wel vreselijk moe geworden van al die vragen die je moest beantwoorden.
Of valt het nogal mee?
Het is natuurlijk wél een erg leuk onderwerp!

In ieder geval kun je nu even lekker achterover zitten.
Zet de koptelefoon op je hoofd en luister naar de verhalen van Sinterklaas.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Vind je het leuker om een Sinterklaaskleurplaat te maken?
Dan staat hier een erg mooie.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Sinterklaas woordzoeker.
Kun jij alle woorden vinden?
De overgebleven letters vormen een zin.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Twee leuke plusopdrachten geschikt voor de kinderen van groep 6 en 7.

 

 • De reis van de stoomboot
 • Een spel voor Sint Nicolaas

 

Plus-link:

 

Lees verder

Twee leuke plusopdrachten geschikt voor de kinderen van groep 7 en 8.

 

 • Van chocoladeletters en cacaobonen
 • Een spel voor Sint Nicolaas

 

Plus-link:

 

Lees verder

Hieronder enkele opdrachten die je met een Plusklas zou kunnen doen...

Lees verder
Aanbiedingspakket Sinterklaas en Kerstmis voor slechts € 5,99